×

نشانه های خرابی هارد گوشی:

۱-ازطریق جریان کشی ۲-هنگ کردن روی لوگو ونگرفتن فلش ۳-ارورهای …

دلایل خرابی هارد گوشی وتبلت؟؟؟؟

۱-ضربه خوردن به گوشی وهارد ۲-گرفتن گرمای زیاد روی هارد …

0