هارد ریست LG D221

ولوم پایین را نگه داشته و پاور کنید . وقتی لوگو LG آمد پاور را رها کرده و ولوم پایین را همچنان نگه دارید.

بعد از ۲ ثانیه دوباره پاور را فشار دهید .

وقتی صفحه reset factory ظاهر شد دو بار پاور را بزنید تا ریست انجام شده و گوشی بالا بیاید.

376 بازدید