دلایل خرابی هارد گوشی وتبلت؟؟؟؟

۱-ضربه خوردن به گوشی وهارد

۲-گرفتن گرمای زیاد روی هارد

۳-عملیات نرم افزاری ورایت اشتباه فایل

325 بازدید