لیست هاردهای مشابه در گوشی ها

امتیاز 1.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
۲ خرداد ۱۳۹۹
2107 بازدید
رایگان
خرید

  HUAWEI

G610:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

b314 8g ok cid kjs00m

KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m

 

G730:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

 

G735-L03

KLM8G1GEND-B031 8G

 

G615 u10

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

 

G6 u00 u10 u20:

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

 

G6-L11 L22:

H26M42003GMR

B001 OK

 

G630 u10:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309

 

SC-CL00(GX1)

H9TQ65A8GTMC

 

y550 l01-l02:

SD7DP28C-4G OK

b309 ok

 

 

Y520 u22

H9TP32A4GDDC

SD7DP24C-4G

KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

 

Holt00,Holly u10:

H9TP32A8JDBC-4GB

b309 ok cid:h4g1d

 

g620s-l02

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

 

g620s-l01

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

 

G525 U00:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

b309 ok

KMKUS000VM-B410 8g

 

u8950:

SD5DH26A-4G

 

Y511:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

 

Y320 u30:

SD7DP24F-4G

b309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok

 

Y320 u10:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205

 

Y320 u01:

H9DA4VH2GJAM

 

Y336-u02:

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDCC

 

g510:

SD5DH24A-4G ok

KMSJS000KM-B308 ok

KMSJS000KА-B308

 

y300:

SD5DH24A-4G

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KА-B308

 

y600 u20:

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 ok

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

 

Y625 U32

TYDOFH221641RA

H9TP32A8JDBC

b309 ok

 

y220 u10:

H9TA4GH2GDMCPR

H9DA4GH2GJBM

KSLCGBL2RA2H2A

KMN5X000ZM-B209

 

y221 u10:

KMKJS000VM-B309 cid: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

H9TP32A4GDCC

 

y530 u00:

H9TP32A4GDCC

SD7DP28C-4G ok

KMKJS000VM-B309

b410 8g ok

TYCOFH121638RA OK

 

y635-l21 rom1>7456 MB

H9TP64A8JDMC

KMKUS000VM-B410

 

y210d_y210 0200

H9DA4VH2GJMM

K524G2GACHB050

 

Y360:

SD7DP24C-4G

TYCOFH121638RA

H9TP32A4GDDC

KMNJS000ZM-B205

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

 

y330 u11:

H9TP32A4GDCC

SD7DP24C-4Gf

KMNJS000ZM-B205

b309 ok change cid to 28c

 

H30 u10:

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

KLM8G1WEMB-B031

THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb

KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

b503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

 

H30 t00:

SD7DP28C-4G

 

H30 l02:

B412 ok

 

g620-UL01

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001 8g

KLM8G1WEMB-B031

b503 ok

 

G700: rom2,3<2mb

SDIN7DP2-8G_ok

SD5C25A-8G ok

KLM8G1GEAC-B001_ok

KLM8G2FE3B-B001 ok

sidn7du2-8g ok

sam b031 8g 16g ok

kMVUS000LM-B304 ok

b503 16g ok

 

p6 u06:

kMVUS000LM-B304

kMVUS000LA-B304 :16gb

SD5C25A-8G

TY90GH131600RA

 

P7-L10

KLMAG2GEAC-B001

 

P8 (EVA-L19)

KLMBG2JENB-B041 32G

 

P8 (GRA-UL00)

KLMAG2GEND-B031 16G

 

 

P9 (EVA-AL00)

KLMBG2JENB-B041 32G

 

scl-u31(msm8909)

H9TQ64A8GTMC

KMQN1000SM-B316

 

scl-l21(qualcomm)

H9TQ64ABJTMC

 

scl-u31(mt6582)

SD8DR18C-8G

H9TP65A8JDAC

KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb

H9TP17A8JDAC

 

scl-u31(mt6582)

H9TQ17A8JTMC

 

mt1-u06

SD5C25A-8G

kMVUS000LM-B304

 

Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00):

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

 

Mate 8:

THGBMFG8C4LBAIR 32G

 

Mate 9(Mha-l29):

THGBF7G9L4LBATR ufs

 

Mate S(CRR-UL00):

KLMCG8GEND-B031 64G

 

Mate 20 PRO:

THGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS

 

T1-701u

KMQ31000SM-B417

 

S7-601u

SDIN7DP2-8G

SD5C25A-8G

 

s7-721u

H9TP65A8JDAC

KMK8U000VM-B410 16g ok

H9TP32A8JDBC

b309 ok write xml

KMK7X000VM-B314

 

s7-701u

KLM8G1GEAC-B001 ok

 

s8-701u:

TYDOGH231624RC

H9TP65A8JDMC

 

s8-301u:

H9TP65A8JDAC

B412-16GB

 

gr3(TAG-L21)

KMQ310013M-B419

H9TQ17A8JTMC

 

holly u19:

H9TP18A8JDMC-16gb

KMK8X000VM-B412

KMK8U000VM-B410 ok change cid to H4G1D

 

 

G750:

H26M4200GMR

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1WEMB-B031

KML7U000HM-B505 chnge cid  ۱۵۰۱۰۰۴D3847324642083403C122817A

 

che2-ul00:

SDIN8DE1-8G

 

che2-l11:

SDIN8DE1-8G

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1WEMB-B031

 

chm-u01:

KLM8G1GEND-B031

KLM8G1WEMB-B031

b001

SDIN8DE1-8G

THGBMBG6D1KBAIL

 

ALE-L21

KMR310001M-B611

H9TQ17A8JTMC

B417 not power

B419 not power

 

Y560 u02 mt6582v v2.1

B412 16gb ok

v2.0

KMK7X000VM-B314

 

y560 u02 spd sc7731G

H9TQ64A8GTMC

b316 ok

b315 cid; ۹۰۰۱۴A483847316505074E7AA534B358

 

S10-231u

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC-16gb

 

S10-201u:

SDIN7DP4-16G

 

H60-L04

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

 

vns l21(p9 lite)  

KMQE10013M-B318  ok

KMQ310013M-B419 ok

TYE0HH231659RA ok

H9TQ17ABJTMC  ok

H9TQ17ABJTAC

 

was-lx1

SDINADF4-32G

 

tit-al00-u02

H9TQ17ABJTMC

KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C

KMQ310013M-B419/16GB

 

kiw-l21:

KMRE1000BM-B512

KMQ310013B-B419

H9TQ17ABJTMC

 

G7-L11

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611 ok

 

G7-l01

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611 ok

 

BLA-L29 (mate 10 pro)

THGAF4T0N8LBAIR ufs 128G

 

cam-l21 mt6572 

H9TQ17ABJTAC

KE4CN2L2HA5A2A

 

cam-l21 hisilicon

H9TQ17ABJTBC

H9TQ17ABJTMC

 

cun-u29:

KMFN10012M-B214

KMFNX0012M-B214 depend on preloader

KMF720012M-B214 ok

H9TQ64A8GTMC

b315 stay on logo

TYD0GH121661RA

H9TQ17ABJTMC 16g ok

 

cro-l22:

KMFNX0012M-B214

 

frd-l09

THGBMHG8C4LBAIR

 

Rio-l01

KMR21000BM-B809  ۳۲g

H9TQ26ADFTMC  ۳۲g

 

LDN-l21(y7 prime)

H9TQ27ADFTMC ۳۲G

 

DUB-lX1(y7 2019)

H9TQ27ADFTMC 32G

 

JKM-LX2, LX1(y9 2019)

KLMBG4GESD-B03P 32G

jz023

KLMBG2JENB-B041 32G ok

 

BKK-lX2(honor 8c)

H9TQ27ADFTMC 32G

 

Honor 6 plus

THGBMBG8D4KBAIR 32G

 

Honor 6X BLN-L21

TYR0IH331667RB 64G

H9TQ26ADFTAC 32G

 

Honor 7(PLK-UL100)

THGBMBG7D2KBAIL 16G

 

 

Honor 7A AUM-L29

H9TQ17ABJTMC

H9TQ17ABJTBC

 

cun-l21

H9TQ64A8GTMC

KMQ7X000SA-B315 ok

 

 

LUA-U22

H9TQ64A8GTMC

 

LUA-L21

H9TQ18ABJTMC

KMQ7X000SA-B315 ok

 

 

ATH-UL01

H9TQ17A8JTMC

 

PRA-LA1

KMRE1000BM-B512

JZ011 micron

 

 

FIG-LA1 p smart

KMR8X0001M-B608

 

POT-LX1 P smart  ۲۰۱۹ 

H26M74002HMR  ۶۴G

 

MYA-L22

H9TQ17ABJTBC

KMQE10013M-B318

 

BGO-DL09

KMR310001M-B611

 

RNE-L21

SD1NADF4-64G

 

 

TRT-L21

SDADL28P-32G

HTC

sensation xe

H9TP33A6ADMC

 

 

desire 616:

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

b410 8g ok

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

desire 626G:

H9TQ64A8GTMC

b318 ok change cid

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315 ok

 

desire 320 mt6582:

KMK7X000VM-B314

 

 

Desire 500:

H9TP32A8JDAC ok

KMKJS000VM-B309 ok 4gb

KMKUS000VM-B410 ok 8gb

 

Desire 600:

KMKUS000VM-B410

H9TP65A8JDMC

 

desire 610:

SDIN8DE2-8G

KLMAG2WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

desire 700:

KMKJS000VM-B309 OK

۲۸C OK

 

desire 728:

KMQ310006A-B419

 

DESIRE 820s:

H9TQ17A8GTMC

 

D820pi(mt6592)

H9TQ64A8GTMC

 

D820TS :(mt6752)

H9TQ17ABJTMC

KMQ310013M-B419 cid ok

KMQ31000SM-B417 cid ok

KMQ310006A-B419 error 2004 in flash

KMQ310006M-B417 error 4001 in flash

KMF820012M-B305 error 2004

 

DESIRE 820n:

h26m52103fmr

 

desire 820t(a51ul)

KLMAG2WEMB-B031

b001 16 ok

 

Desire 820(A51_DTUL)

KLMAG2WEMB-B031

 

Desire 830(A51cml_dtul)(MT6753v)

KMR21000BM-B809

 

Desire v(t328w):

H9DP32A4JJAC

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

 

desire 826w:(msm8939)

H26M52103FMR 16g

Klmbg4gendf-b031 32g

b001 16g

B041 32g stay on logo

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

 

desire 816g mt6592:

KMQ7X000SA-B315 8G

KMQN10006M-b318 cid b315

 

desire 620(mt6592)

KMQ7X000SA-B315 8G

 

desire 816q mt6752:

H9TQ17ABJTMC

 

desire 816w:

SDIN8DE2-8G

H26M41103HPR 8g

KLM8G2FE3B-B001 8g

THGBM5G7A2JBAIR 16g

 

 

Desire 200 

KMSJS000KM-B308

H9DP32A4JJBC

 

Desire 300:

KMSJS000KM-B308

 

Desire 310:

H9TP32A8JDBC

KMN5U000ZM-B203

B309 ok change cid ۹۰۰۱۴A4834473164040307EF64EC5188

 

Desire 530

H9TQ17AAETAC

 

T326e Desire SV

H26M42003GMR

KMSJS000KA-B308

H9DP32A4JJA

 

one max:

SDIN7DP4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

TY90LH151636RA

 

one m8s (۰PKV100)

H9TQ17ABJTMC

 

htc one

KLMBG4GE2A-A001

 

desire 516w:

KMKJS000VM-B309

 

 

desire 828(a51bml)

KMR21000BM-B809

 

desire 830u

KMR21000BM-B809

 

M9U:

H26M64103EMR

Klmbg4gend-b031

 

X9U:

H26M64103EMR

 

E9+ (A55-ML):

Klmbg4gend-b031

 

SAMSUNG

g7102 :

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001 ok

SDIN7DU2-8G

 

g130h :

KMN5X000ZM-B209

 

g313h ,hz

KMN5X000ZM-B209

H9TP32A4GDCC

 

G313HU

KMK5X000YM-B314

G316H/HU:

H9TP32A4GDCC

 

g350e:

KMN5X000ZM-B209

H9TP32A4GDDC

KMK5X000YM-B314

KMKJS000VM-B309 ok

KMN5U000ZM-B203 ok

 

g355h :

KMK5X000YM-B314

KMKJS000VM-B309 ok

 

g360H:

KMQNW000SM-B316

KMQN10006B-B318 ok

KMQ7X000SA-B315 ok

b214 not power

 

g530h , g530y

KMQ72000SM-B316

KMQN1000SM-B316

H9TQ64A8GTMC

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 WT Micron

 

 

g531h

KMQN1000SM-B316

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W Micron

 

G531F

H9TQ65A8GTMC

 

g532g (mt6736)

H9TQ64AAETAC

 

g532f :

KMQN10006M-b318

KMQN10006B-b318

H9TQ64AAETAC

 

N7000 :

KMVYL000LM-B503

 

N7100 :

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

 

N900 :

TY90LH151636RA

L744141351KDD

KMV2W000LM-B506

 

N9005 :

KLMBG4GEAC-B001 32gb

THGBMBG8D4KBAIR 32g

 

N910 :

THGBMBG7D2KBAIL

 

N920X :

THGLF2G8J4LBATD UFS

 

N7502 :

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KMVTU000LM-B503

 

N950F :

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

 

N960F :

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

 

G800F

THGBMBG7D2KBAIL

 

G900h :

TY90HH131647RA

KMV3W000LM-B310

 

G900F

KLM8G1WEMB-BO31

KLMBG4GEAC-B001

 

G930F,FD:

H28U64222MMR

THGBF7G8K4LBATR UFS

 

G935F,FD:

THGBF7G8K4LBATR UFS

H28U64222MMR UFS

KLUBG4G1CE-B0B1 32G UFS

 

G950F:

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

 

G955F:

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

 

G955U:

THGAF4G9N4LBAIR 64G UFS

 

G965F:

KLUCG2K1EA-B0C1 64G

 

G973F:

KLUFG8R1EM-B0C1 512G UFS

 

G973U:

THGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS

 

G5520 :

KMQ310013B-B419

 

G570f :

KMQ310013B-B419

H9TQ17ABJTBC

KMQ820013M-B419 stay on logo

KMQE60013M-B318 ok

 

 

G600f :

KMQN10006M-b318 8G

 

G610f :

KLMAG1JENB-B031 16G

KLMAG1JENB-B041 16G

 

G611f :

KLMCG2KETM-B041 64G

 

G615f :

KMRX10014M-B614

 

I9000 :

SDIN5C2-8G

 

I9003

KLM8G1WEM8-B011

 

I9023 :

SDIN$C2-16G

 

i9100 :

KMVYL000LM-B503

 

I9070 :

SDIN5C2-8G

SDIN7DU2-8G

 

I9082 :

A001

A002

 

I8160

SDIN5D2-4G

KLM4G1YEM0-B012

I8190 :

KLM8G2FE3B-B001

sidn7du2-8g

 

I8552

KMK5U000VM-B309

 

I9500 :

KMV3W000LM-B310

 

i9505 :

KLMAG4FEAB-B002

 

I9300 :

KMVTU000LM-B503

KMVYL000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

TY90HH131625RA

 

i9300i :

THGBMBG7D2KBAIL

 

i9301i

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

 

i747m :

KLMAG4FE4B-B002

 

i747 :

THGBM5G7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002 ok

 

i9305 :

KMVYL000LM-B503

 

i9200 :

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

 

i9205 :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

I8200 :

SDIN7DP2-8G

B001

 

i8262 :

SDIN7DU2-8G

KML7U000HM-B505

KML7X000HM-B507

 

i9060 :

KMK7X000VM-B314

 

i9060i :

KMQN1000SM-B316

KMQ7X000SA B315 ok

 

i9190 :

SDIN7DU2-8G

b001 ok

 

i9192 :

SDIN7DU2-8G

b001 ok

 

n5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG2GE2A-A001

A002 ok

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

 

 

N8000:

KLMAG4FEJA-A002

 

P1000

SDIN4C2-16G

 

p3100 :

KLMAG4FEJA-A002

KMVYL000LM-B503 ok

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

 

p5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG4FEJA-A002

 

p5200

THGBMBG7D2KBAIL

 

P6200 :

KLMAG4FEJA-A003

 

p601 :

KLMBG4GEAC-B001

 

T325

THGBMBG7D2KBAIL

 

T110

H26M42003GMR

 

t111

sidn7du2-8g

b001 ok

 

T210

KLM8G1WE4A-A001

T2100

KLMAG2GEAC-B301

 

T211

KLMAG2WE4A-A002

 

T2110

KLMAG2GEAC-B301

t231

THGBMBG6D1KBAIL

b503 ok

 

t280

THGBMFG6C1LBAIL

 

t285

THGBMFG6C1LBAIL

KLMAG1JETD-B041

 

 

T310

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GE4A-A001

 

T311

KMVTU000LM-B503

 

T525

KMV3W000LM-B310

THGBMBG7D2KBAIL

 

T530

THGBMBG7D2KBAIL

T585

KLMAG1JENB-B031 16G

T561

SDIN9DS2-8G

S5282

KMJS000WA-B409

 

S5312

KMN5X000FB-B209

 

S7580

KMK5X000YM-B314

 

S6310

KM5S000WM-B409

s7582

KMK5X000YM-B314

 

s7262

KMN5U000ZM-B203

KMN5X000ZM-B209

 

 

S7270

KMK5U000VM-B309

 

S7272

KMK5U00VM-B309

 

j700h

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

 

j700f

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

 

j701f :

KLMAG1JETD-B041

 

j710f :

THGBFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMAG1JENB-B041

 

j720f :

KLMBG2JETD-B041 32G

 

 

j810g :

KMRH60014A-B614 64g

 

j810F :

KMGX6001BM-B514 32G

 

j400f

KMQX60013M-B419 32G

KMQE60013M-B318 16G

 

j415gn ,f

KMGX6001BM-B514 32G

 

j500h

KMQN10006M-b318

KMQE10013M-B318 16G ok

 

j500f

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-b318 ok

 

j600f

KLMBG2JETD-B041 32G

 

j610f, FN:

KMGX6001BM-B514 32G

 

 

 

 

 

 

j100h :

H9TP32A4GDDC

b309 ok

 

j100f :

H9TQ64A8GTMC

 

 

J105B

KMFNX0007M-B214

KMQN1000SM-B316

 

j106h,b :

H9TQ64A8GTAC

b316 reboot on logo

KMQN10006B-B318 ok

 

j106f :

H9TQ64A8GTAC

 

J110G

KMF310012M-B305 16G

H9TQ32A6BTMC

 

j110h :

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDDC

KMKJS00VM-B309

 

j111f :

KMFN10012M-B214

 

j120f :

KMFN10012A-B214 8g

 

j110f :

Kmfj20007m-b214 4G

H9TQ32A6BTMC 4G

KMFN10012M-B214 ok

KMFNX0012M-B214 ok

 

j200h :

H9TQ64A8GTMC

b318 stay on logo

b316 stay on logo

TYD0GH121661RA  ok

KMFNX0012M-B214  ok

KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347421013314B46892D2

 

j200f :

H9TQ64A8GTAC

 

j200GU :

H9TQ64A8GTAC

KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347492010A64F023531C

 

j250f:

KMQE60006M-B318

 

j260f:

KMQE60006M-B318

 

j510f :

H9TQ17ABJTBC 16g

KMQ310013B-B419 16g

 

j530f :

KLMAG1JETD-B041

 

j730f :

KLMAG1JETD-B041

 

A105F, FN, G, M, :

KLMBG2JETD-B041 32G

 

A300h

KMQ310006M-B417

 

A300f

KMQ3100SM

 

A310f:

KLMAG1JENB-B031 16G

 

A320f

KLMAG1JENB-B031 16G

 

A500f

KMR310001M-B611

KMQ310006M-B417

 

A500H :

KMQ310013M-B419

KMR310001M-b611

 

A505F :

KLUDG4U1EA-B0C1 128G ufs

A510F :

THGBMFG7C2LBAIL

 

A520f :

KLMBG2JENB-B041 32G

 

A530f :

KLMBG2JENB-B041 32G

 

A605FN:

KMGX6001BM-514 32G

KMRH60014A-B614 64G

 

A700h

KMR310001M

 

A700f

THGBMBG7C2KBAIL

 

A705f

KM2V7001CM-B706 128G

 

A720f :

KLMBG2JENB-B041 32G

 

A750F, FN

KLMDG4UCTA-B041 128G

KLMCG2UCTA-B041 64G

 

A810F:

KLUBG4G1BE-E0B1 32G UFS

 

A9000:

THGBMFG9C2LBAIL

 

A920f

KLMDG4UCTA-B041 128G

 

E500F

KMQ310006M-B417

 

g920F,FD,I:

KLUBG4G1BD-E0B1

 

G925F

K3RG3G30MM-MGCH

KLUBG4G1BD-E0B1

 

G928X

THGLF2G8J4LBATD UFS

 

A710F :

THGBMBG7D2KBAIL

 

A7100:

KMR31000BA-B614

 

A800f

KMR2W0009M-A803

 

T805 (galaxy tab s)

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GEAC-B301

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG7C2LBAIL

 

T989

KMKYL000VM-B603

 

J320h , j320f

KMQN10006M-B318

 

J330FN:

KMQE60013M-B318

 

N910f/G:

KMR210008M-A805

 

N915f ,j:

KMR210008M-A805

 

N910C :

KMR21000AM-A805

 

c5000 :

KMRX1000BM-B614 32gb

 

C5010 :

KMRC10014M-B809

 

C7000 :

KMRC10014M-B809

 

 

SONY

c2305 :

H9TP32A8JDAC

KMN5X000ZM-B209

b309 ok 2m 2m EMMC CID: 90014A4834473164048602A3C8517150

 

C6603 

KLMAG2GE2A-A001-16g

THGBM5G7B2JBAIM-16g

 

c6902

KLMAG2GEAC-B001 16gb

 

C6903

THGBMGB7D2KLBAIL

 

D2533 -c3

KLM8G1GEAC-B001

 

c5302

KLM8G2FE3B-B001

 

c2105 :

KLM8G1GEAC B001

 

xperia t2

THGBM5G6A2JBAIR

 

St26i :

KMSJS00KA-B308

 

C2005

SDIN7DP2-4G

THGBMAG5A1JBAIR

 

xperia u:

SDIN5C2-8G

 

D2502(c3)

KLM8G1GEAC B001

 

mt27 :

KLM8G2FE3B-B001

 

E2305

H9TP17A8JDAC

KMK7U000VM-B309

 

E2333 :

KMR310001M-B611

H9TQ17ABJTMC

 

e5333

KMR310001M-B611

H9TQ17ABJTMC

 

E6833 z5:

THGBMFG8 C ۴ LBAIR

 

D2005

KMN5X000ZM-B209

H9TP17A8JDAC

 

D2203

THGBMAG51JBAIR

 

d2302 :

THGBM5G6A2JBAIR 8gb

KLM8G1GEAC-B001

 

 

d5103

SDIN7DP2-8G.

KLM8G1GEAC-B001

 

D5322

THGBMAG51JBAIR

KLM8G1GEAC-B001

 

d6503

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KLM8G1GEAC-B001

 

lt26i :

THGBM4G8D4GBAIE

 

F3212

H9TQ17ADFTAC

 

e5333

H9TQ17ABJTMC

 

LENOVO

s820:

H9TP32A8JDAC

H9TP32A8JDBC

b309 ok cid ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

a1000

KMFN10012M-B214 cid: ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۷۳۲۳۲۴D420076BFD4BBC22E

 

a3000 :

H9TP17A8JDAC 16g ok

kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)

kmkus000vm-b410 8g

KMK5U000VM-B309 4g ok

b412 stay on logo

kmk8u000vm-b410 ok change cid to kjs000vm

 

A3300

KMK7X000VM-B314

KMK8U000VM-B410 cid: 1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

KMK7U000VM-B309 8g cid:1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

 

A3500 :

KMK8X000VM-B412 ok

KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)

H9TP18A8JDMC-16gb

 

A3500-FL

KMK7X000VM-B314

 

a5500 :

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC-16gb

 

A5000E :

KMK8U000VM-B410

 

tb2 A7-30

H9TQ64A8GTMC

KMQ7X000SA B315 8G ok

KMF820012M-B305

 

TB3-730M:

H9TQ17ABJTMC

 

 

TB3-850M

KMQ820013M-B419

KMF820012M-B305 ok cid:  ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۸۳۲۳۲۴D420059C46816C392

KMQ310013M-B419 error 2004

 

 

TB3-710i:

KMF820012M-B305

KMFE10012M-B214

H9TQ64A8GTMC 8G ok

b315 stay on logo

 

TB3-710f:

KLM8G1WEPD-B031

B001 8G OK

 

B6000 :

KMK8U000VM-B410

 

s50000

KMK3U000VM-410

 

s6000H :

H9TP17A8JDAC

KMK5U000VM-b309

 

A8-50LC

KMF820012M-B305 16g change cid

KMQ8X000SA-B414  ۱۶g

 

YOGA Tablet 2-830L

KLMAG2WEMB-B031

 

Vibe X2

KLMBG4WEBC-B031

 

S920

H9TP32A8JDAC

 

pb1-750M:

KMF820012M-B305

KMQ82000SM-B418

KMQ820013M-B419 16G OK

 

A6000

KMQ7X000SA-B315

H9TQ64A8GTMC

 

A7000a

KMR7X0001M-B511

KMQNW000SM-B316

 

A7010a48

KMR31000BA-B614

 

A916

KMK7X000VM

 

A369i

KMN5U000ZM-B203

 

A388t

KMN5X000ZM-B209

 

A526

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309 cid: hynix

 

K900

KLMAG2GE4A-A001

H26M64003DQR/32GB

 

K910

THGBM5G7B2JBAIM

THGBMBG7D2KBAIL

KLMAG2GEAC-B001

 

K30-t

KMQ8X000SA

 

K860

KLM8GG2FE3B-B001

 

K920

KLMBG4GEAC

 

K50-T5

KMR820001M-B609

 

A2010-a

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316

 

S880

۳۲A4JJAC Skhynix

 

S920

KMK7U000VM-B309

KMKJS00VM-B309

 

S660

KMK7X000VM-B314

 

S90-A

KMR4Z0001A-B803

 

S930

KMKJS000VM-B309

 

S860

KMIU8000MA

 

S856

SDIN8DE2-8GB

 

S850

KMK8X000VM

 

S820e

KMK5U000YM

 

S810t

KMK7U00VM-B309

 

S60-a

KMR7X0001M

 

P70-a

KMR820001M-B609

KMR820001M-B609

Vibe x2 KLMBG4WEBC-B031

 

 

 

LG

D335

Kmq7x000sa-b315 8G

KMQNW000SM-B316  ok cid: ۱۵۰۱۰۰۵۱۳۷۵۸۵۳۴۱۴۲۰B7D47E44A71E6

 

D295

jdac

b309 ok 1m 1m 512kb

b410 ok

KMK5X000VM-B314

 

D221

KMN5U000ZM-B203

 

D285

H9TP32A4GDMCPR-KDM

KMK5U000VM-B309

 

D290

MT29PZZZ8D4BKFSK_18 WT

KMK5X000VM-B314

 

D320

H9TP32A4GDBC

 

d335

KMQ7X000SA-B315

 

d856

H26M64002DQR 32g

 

 

D802 :

THGBMBG8D4KBAIR

H26M64002DQR

THGBMAG8A4JBA4R

 

E440

bH9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

 

E445

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

 

E455

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

E612

H9TP32A4GDCC

 

E615

KMSJS000KM-B308

SD5DH24A 4G

 

F690i:

B419

KMR310001M-B611

 

D855

SDIN9DW4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

SDIN9DW4-32G

dram:

SKhynix: H9CKNNNDATMT

Elpida: FA164A2PM-JD-F

cpu:

 

H815(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG8C4LBAIR

 

 

H818p(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g

KMVTU000LM-B503

B031  b001  ۷du2   ۷dp4   B310

dram:

K3QF6F60AM-QGCF

 

 

H422

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

 

 

H950

KLMBGAGEAC-B301

 

h324, h324t

KMFJ20007M-B214

KMFJW0007M-B212

 

 

h791

THGBMFG7C2LBAIL-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

 

 

H959 :

KLMBG4GEND-B031

 

h955

KLM8G1GEND-B031

 

h960a :

THGBMFG8C4LBAIR

 

D160 :

H9TP32A4GDDC

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

 

d170 :

H9TP32A4GDCC

 

D325

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309 ok

kmk5x000vm-b314 8GB

b314 4g ok

 

D380

H9TP32A8JDBC rom1>3728mb

H9TP32A8JDAC rom1>3728mb

b410 ok

b309 ok

 

D618

KLM8G1WEMB-B031

 

D686

H9TP65A8JDAC

KMKUS000VM-B410 OK 2M 2M 128K CID: ۹۰۰۱۴A4838473264040502A2D072D25C

KMK7U000VM-B309 CID: 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E

b410 16G ok

 

D690:

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316 cid b315

 

D724

KLM8G1WEMB-B031

 

 

F320s

H26M64002DQR

 

F320s

THGBMAG8A4JBR

 

F510l

KLMAG2GEND-B031

 

ls751

H9TQ64A8GTMC

 

Ls990

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

 

Ls991

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

 

Ls980

H26M52002EQR

THGBMAG8A4JBA4R

 

H811

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

 

ls996 :

Klmbg4gend-b031 32g

 

 

K130E :

KMF720012M-B214

 

k350z:

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-b318 ok

b315 stay on logo

H9TQ17ABJTMC 16g ok

 

 

k500dsz (x screen)

KMQE10013M-B318 16g

KMQ310013M-B419 16g

b417 not power

H9TQ17ABJTMC

 

k520dy :

jy932

H9TQ17ABJTMC

KMR310001M-B611

 

m400dy :

KMQE10013M-B318

 

 

k430dsy:

KMQE10013M-B318

KMQ310013M-B419

 

k5800dsz:

KMQ310013M-B419

 

k580ds :

b611

 

K220DS

jy932

KMQE10013M-B318

 

K200DS (X-Style)

H9TQ17AAETAC

 

GS290

K522H1HACB-B060

 

P768 (L90)

H26M31002GPR

KLM8G2FE3B-B001 ok

 

P715

SD5DH26A-4G

KMJ5U000WA-B409

 

h502f :

KMQ72000SM-B316

KMQN10006M-b318 change cid to b316

KMQ7X000SA-B315

 

h540

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

 

v400

THGBMBG6D1KBAIL

KMVTU000LM-B503

SDIN7DU2

 

H900 :

SD1NADF4-64g

 

X230:

KMFNX0012M-B214

 

M250:

H9TQ17ABJTBC

 

M320:

KMQE10013M-B318

 

ASUS

k00s :

KLM8G2FE3B-B001

 

k00s :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

k00z

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

k012 :

H26M42003GMR

b001 8g ok

 

k0W(ME172V):

H26M52002EQR

KMVYL000LM-B503

 

asus selfie-z00ud

H9TQ17ADFTMC

kmr31000ba-b614

 

zenfone2-z00ad

H26M78103CCR 64gb

 

K00B:

H26M52002EQR 16g

 

K00z:

SDIN7DU2-8G

 

k004:

H26m42002gmr

 

x013d(zb551kl):

H26M52208FPR-16g

 

x014d:

۰۸EMCP08-NL2DM327 kingeston

H9TP65A8JDMC

 

Zenfone Live ZB501KL

KLMAG1JENB-B041 16G

 

Z00LD:

H9TQ17A8JTMC

 

P024/Z380kl:

H9TQ17ABJTMC

 

k019 :

H26M41103HPR

 

k01A :

H26M31003GMR

 

zenfone 3 Max ZC553K

KMR4Z0001M-B802

 

zenfone 4/A400CG

H26M41103HPR

 

zenfone 5/A500CG

KMVTU000LM-B503

 

zenfone 5/A501CG

KMSJS000KA-B308

 

zenfone 5/A501CG

KMJJS000WM-B409 4G

 

zenfone 6/A600CG

KMV3W000LM-B310

 

zenfone K009

KE4CN5B6A

 

zenfone ZC520TL

H9TQ17ABJTAC

 

zenfone ZE500KG

H9TQ64ABJTMC

 

zenfone ZE500KL

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT

 

zenfone ZE551 

H26M42003GMR

 

zenfone 4S/T00Q

KMVTU000LM-B503

 

zenfone K017(ME170C)

KMVTU000LM-B503

H9TKNNN8KDAR

 

ME172v:

H26M52002EQR

 

 

Fonepad7

H26M52002EQR

 

XIAOMI

Redmi 2

KMQN1000SM-B316

THGBMFG7C1LBAIL

 

Mi 3S Prime

KMR21000BM-B809

 

Redmi 3 

KMQ310013M-B419

 

Redmi 3S

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT Micron

KMQ310013M-B419

 

Redmi 4

KMQE10013M-B318

 

Redmi 5

KMQE10013M-B318

 

Redmi 4A

KMQE10013M-B318

 

Redmi 5A

KMQE10013M-B318

 

Redmi Note 3

THGBMFG7C2LBAIL

 

Redmi Note 5A

H9TQ17ABJTBC

 

Redmi Note 5 Pro

KMDH6001DM-B442 64g

KMDH6001DM-B422 64g

H9HQ22AFAMMD

 

Redmi 6A

H9TQ17ABJTCC

 

Redmi 4x 

KMQE10013M-B314

 

mi5

THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs

 

mi5x

H9TQ52ACLTMC 64g

 

mi5 pro:

THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs

KLUBG4G1CE-B0B1 32g ufs

 

note 4x

KMRX1000BM-B614 32gb

H9TQ26ADFTAC

NOKIA

nokia xl:

KMJ5X000WM-B413

 

Lumia 950 XL RM-1116

H26M64103EMR 32g

 

mokia 5 ta-1053

H9TQ17ABJTBC 16g

 

nokia 3 ta-1032(mt6737)

kmqe10013m-b318

H9TQ17ABJTBC

 

nokia 6 ta-1021

H9TQ26ADFTBC 32g

 

Rm-1013

H9TP32A8JDDC

 

 

Lumia 925

KLMAG2WE4-A001

SDIN4C2-16G

 

َALCATEL

Ot5020d

KMK5X000YM-B314

Ot5020d

KMK5U000VM-B309

Ot995

SDIN5D2-2G

Ot8008D

KMK8U000VM-B312

Ot995

KMKJS000VM-B309

Ot995

SD7DP28C-4G

Ot7041D

KMK5X000YM-B314

GDCC ok

KMKJS000VM-B309 ok cid: 90014A483447316404860FA34DF1A05E

Ot7040T

H9TP32A4GDBCPR-KGM

Ot7040T

KMK5X000YM-B314

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.