نشانه های خرابی هارد گوشی:

۱-ازطریق جریان کشی

۲-هنگ کردن روی لوگو ونگرفتن فلش

۳-ارورهای مختلف هنگام فلش کردن

۴-ویبره ممتد دربعضی ازگوشیها مانند htcها

۵-خاموش شدن خودکار هنگام کار

۶-ریستارت روی لوگو

۷-حذف نشدن اطلاعات گوشی بعدازفلش یا فکتوری رسیت

۸-مواجه باپیغام Encrypt unsuccessful

۹-nullبودن سریال در بعضی مواقع

۱۰-ارور ۴۰۳۲ درهنگام فلش کردن درگوشی های مدیاتک

370 بازدید